Dr. Öğr. Üyesi BİROL TOPÇU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BİROL TOPÇU

T: (0282) 250 5541

M btopcu@nku.edu.tr

W btopcu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Biyoistatistik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez: Türlü Kovaryans Kavramları ve Olasılıkta kullanılışları (2003)
Yüksek Lisans
Üniversite: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1995-1997
Tez: L2´ de Hilbert Dönüsümü
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK BÖLÜMÜ / MATEMATİK PR.
Öğrenim Yılları: 1990-1995
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2014-2016
I Dönem 1 Kurul Ders Sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2016
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-2015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-2015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2012-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2012-2015
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2012-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-2015
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-2015
Etik Değerlendirme Komisyom Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2010-2012
Etik Değerlendirme Komisyonu Başkan Yardımcılığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2010-2012
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2010-2012
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
2010-
Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2009-2010
Anabilim Dalı Bşk. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2007-2010
Bölüm Başkan Yrd. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
2007-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Yrd.Doç.Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2010-
Yrd.Doç.Dr. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2004-2010
Araş. Gör. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2003-2004
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1998-2003
Araş. Gör. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1995-1998
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Biyoistatistik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ M., BEKÇİ M., TOPÇU B., Reliability properties of the system constructed by switching from one component to two-dependent unit redundant standby system, Communications Faculty Of Science University of Ankara Series A1Mathematics and Statistics, vol. 66, pp. 213-228, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. AYDIN M., ALTINTAŞ N., MUTLU L. C., BİLİR B., ORAN M., TÜLÜBAŞ F., TOPÇU B., TAYFUR İ., küçükyalçın v., KAPLAN G., GÜREL A., Asymmetric dimenthylarginine contributes to airway nitric oxide deficiency in patients with COPD, The Clinical Respiratory Journal, vol. 11, pp. 318-327, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. DONMA M. M., TAYFUR İ., ERDEM M. N., DEMİRKOL M., TOPÇU B., DONMA O., Evaluation of Gender Difference in Pediatric Trauma Patients Admitted to the Emergency Department, Namik Kemal Medical Journal, vol. 5, pp. 16-25, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Gülcivan G., TOPÇU B., Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesi İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi, Namık Kemal Tıp Dergisi, vol. 5, pp. 63-74, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. KARA S. P., AVCI O., ALBAYRAK H., TOPÇU B., YANIK M. E., SOLMAZ D., ERFAN G., Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?, Namık Kemal Tıp Dergisi, vol. 5, pp. 83-87, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. YILMAZ M., BEKÇİ M., TOPÇU B., Reliability Properties of the System Constructed by Switching From One Component to Two-Dependent Unit Redundant Standby System, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., vol. 66, pp. 213-228, 2017.
Özgün Makale MathSciNet (Mathematical Reviews),Zentralblatt MATH,TUBITAK-Ulakbim.
7. aydoğdu z. d., TOPÇU B., Sağlık Personeli Dışında Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hastane Personelinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler, Namik Kemal Medical Journal, vol. 5, pp. 26-35, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. Sevgi T., VAROL SARAÇOĞLU G., TOPÇU B., Tekirdağ’xxda Bir İlçenin Aile Hekimliği Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi, Namık Kemal Tıp Dergisi, vol. 5, pp. 75-82, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. DONMA M. M., DOĞRU M., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., TOPÇU B., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., GÖNEN K. A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., doğru r., ulucan h., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., YILDIRIM GÜZELANT A., DONMA O., What Is the Important Point Related to Follow-Up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip?, Journal of Child Science, vol. 1, pp. 1-4, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
10. kurt ö., YAZICI C. M., ALP R., SANCAK E. B., TOPÇU B., Is it only a sleeping disorder or more? Restless legs syndrome and erectile function, Scandinavian Journal of Urology, vol. 50, pp. 392-395, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. YILDIRIM O., BALİ İ., TÜLÜBAŞ F., METE R., TOPÇU B., SEÇKİN Y., cağın y. f., BİLGİÇ Y., ALP R., Association of CagA-positive Helicobacter pylori infection with severity of obstructive sleep apnea syndrome, Biomedical Research, vol. 27, pp. 867-871, 2016.
Özgün Makale
12. erdem a., ceylan u. s., esen a., ZENCİRCİ E., TOPÇU B., özden k., yazıcı s., terzi s., emre a., yeşilçimen k., Clinical usefulness of red cell distribution width to angiographic severity and coronary stent thrombosis, International Journal of General Medicine, vol. 9, pp. 319-324, 2016.
Özgün Makale Scopus, Pub Med Erişim Linki
13. emir s., ÖZKAN GÜRDAL S., sözen s., BALİ İ., YEŞİLDAĞ E., çelik a., GÜZEL S., ŞAHİNASLAN Ö., AY H., TOPÇU B., Does hyperbaric oxygen therapy reduce the effects of ischemia on colonic anastomosis in laparoscopic colon resection?, Ann. Ital. Chir., vol. 87, pp. 83-91, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. DONMA M. M., DONMA O., AYDIN M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Gender Differences in Morbid Obese Children: Clinical Significance of Two Diagnostic Obesity Notation Model Assessment Indices, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, vol. 10, pp. 291-297, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. BİLİR B., TÜLÜBAŞ F., ekiz bilir b., soysal atile n., KARA S. P., YILDIRIM T., gümüştaş s. a., TOPÇU B., kaymaz ö., aydın m., he association of vitamin D with inflammatory cytokines in diabetic peripheral neuropathy, J. Phys. Ther. Sci., vol. 28, pp. 2159-2163, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. DONMA O., DONMA M. M., DEMİRKOL M., AYDIN M., gökkuş t., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Laboratory Indices in Late Childhood Obesity: The Importance of DONMA Indices, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, vol. 10, pp. 290-296, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. ALTINTAŞ N., ERBOĞA M., AKTAŞ C., BİLİR B., AYDIN M., ŞENGÜL A., ATEŞ Z., TOPÇU B., GÜREL A., Protective Effect of Infliximab, a Tumor Necrosis Factor-Alfa Inhibitor, on Bleomycin-Induced Lung Fibrosis in Rats, Inflammation, vol. 39, pp. 65-78, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
18. ERBOĞA M., AKTAŞ C., kurt ö., UYGUR R., ÇAĞLAR V., TURAN B. C., TOPÇU B., FİDANOL ERBOĞA Z., GÜREL A., özen o. a., Protective effects of thymoquinone on experimental testicular ischaemia–reperfusion injury: an apoptotic, proliferative and biochemical study, Andrologia, vol. 48, pp. 222-230, 2016.
Özgün Makale SCI
19. AKTAŞ C., ERBOĞA M., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., TOPÇU B., GÜREL A., Protective effects of Urtica dioica L. on experimental testicular ischaemia reperfusion injury in rats, Andrologia, pp. 1-8, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
20. ALPSOY Ş., AKYÜZ A., AKKOYUN D. Ç., ÖZKARAMANLI GÜR D., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., Vitamin D levels in white coat and sustained hypertension, Blood Pressure Monitoring, vol. 21, pp. 131-135, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
21. DONMA M. M., erkut k., burcu ö., TURGUT B., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., CD4+, CD25+, FOXP3+ T Regulatory Cell Levels in Obese, Asthmatic, Asthmatic Obese, and Healthy Children, Inflammation, vol. 38, pp. 1473-1478, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
22. AYDIN M., ALTINTAŞ N., MUTLU L. C., BİLİR B., ORAN M., TÜLÜBAŞ F., TOPÇU B., ismail t., VOLKAN K., KAPLAN G., GÜREL A., Asymmetric dimethylarginine contributes to airway nitric oxide deficiency in patients with COPD, The Clinical Respiratory Journal, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
23. TOPÇU B., ÖZDEMİR İ., Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, IAAOJ Health Science, vol. 3, pp. 1-20, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
24. YILDIRIM Z., YOLCU N., YİĞİT Y., DÖNMEZ M., TOPÇU B., Tekirdağ İli Kamu Hastanelerindeki Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi, IAAOJ Scientific Sciences, vol. 3, pp. 8-18, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
25. TÜLÜBAŞ F., GÜREL A., ORAN M., TOPÇU B., The protective effects of  -3 fatty acids on doxorubicin-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity in rats, Toxicology and Industrial Health, vol. 31, pp. 638-644, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
26. GÜZEL S., ALPSOY Ş., RİFAİOĞLU E. N., KAYA Ş., KÜÇÜKYALÇIN V., KULAÇ M., ERFAN G., TOPÇU B., Serum YKL-40: a potential biomarker for psoriasis or endothelial dysfunction in psoriasis?, Molecular and Cellular Biochemistry, vol. 400, pp. 207-212, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
27. DONMA M. M., DONMA O., TOPÇU B., AYDIN M., TÜLÜBAŞ F., NALBANTOĞLU B., DEMİRKOL M., GÜREL A., A New Insulin Sensitivity Index and Quantitative Insulin Sensitivity Check Index, Int J Basic Clin Med, vol. 3, pp. 26-36, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
28. TOPÇU B., AVCI O., ORAN M., MUTLU L. C., AKYÜZ A., GÜZEL S., Osteoprotegerin Plasma Concentrations are Correkated with Forced Expiratory Volume At 1 Second (Fev1) in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Acta Medica Mediterranea, vol. 31, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. ÇEBER M., adnan y., MUTLU L. C., BALİ İ., TOPÇU B., Reduction Mammaplasty Effect on Pulmonary Function and Arterial Blood Gas in the Overweight Female, Aesthetic Plastic Surgery, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
30. GÜNEŞ H., METE R., AYDIN M., TOPÇU B., ORAN M., DOĞAN M., YILDIRIM O., ERDEM İ., EREN TOPKAYA A., GÜREL A., Relationship among MIF, MCP-1, viral loadsand HBs Ag levels in chronic hepatitis B patients, Turkish Journal of Medical Sciences, vol. 45, pp. 634-637, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. DONMA M. M., ERKUT K., BURCU Ö., TURGUT B., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., T Cell Immunity Profile in Pediatric Obesity and Asthma, International Journal of Medical, Health, Biomedical and Pharmaceutical Engineering, 2015.
Özgün Makale STR, CWTS
32. GÜNEŞ H., ALTIN R., MUTLU L. C., DOĞAN M., ORAN M., salman ı., gürdal s., KAYA A. D., TOPÇU B., Tekirdağ´da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi, Int J Basic Clin Med, vol. 3, pp. 20-25, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
33. DONMA O., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., AYDIN M., tuba g., GÜREL A., The Importance of Erythrocyte Parameters in Obese Children, International Journal of Medical, Health, Biomedical and Pharmaceutical Engineering, 2015.
Özgün Makale STR, CWTS
34. ÇEBER M., MİHMANLI A., Kılıç U., TOPÇU B., KARAKAŞ M., The relationship between changes in the expression of growth associated protein-43 and functional recovery of the injured inferior alveolar nerve following transection without repair in adult rats, Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, vol. 43, pp. 1906-1913, 2015.
Özgün Makale Current ContentsIndex MedicusCochrane CenterEMBASE/Excerpta MedicaJournal Citation Reports - Science EditionThomson Scientific SciSearch
35. ERFAN G., ALBAYRAK Y., YANIK M. E., ÖKSÜZ Ö., TAŞOLAR M. K., TOPÇU B., ÜNSAL C., Distinct temperament and character profiles in first onset vitiligo but not in alopecia areata, The Journal of Dermatology, vol. 41, pp. 709-715, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
36. Topçu B., S. S., G. C., Afyonkarahisar İlindeki Tekstil İşletmelerinde Çalışan İşçilerin Verimliliğini Etkileyen Etmenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, IAAOJ Scientific Science, vol. 2, pp. 12-17, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
37. Muhderem N., D. M., T. B., B. K., N. M., Ç. B., Y. E., S. Ç., A. Ç., İ. İ., Ö. S., D. O., D. M., Evaluation of Relationship of use of Mobile Phones and Electronic Devices by Children and Adolescents with Parent’s Job, Sociocultural Level , Socioeconomic Level and use of Mobile Phone, IAAOJ Scientific Science, vol. 2, pp. 18-22, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
38. ERFAN G., ALBAYRAK Y., YANIK M. E., ÖKSÜZ Ö., TAŞOLAR M. K., TOPÇU B., ÜNSAL C., Disrinct temperament and character profiles in first onset vitiligo but not in alopecia areata, The Journal of Dermatology, vol. 41, pp. 709-715, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
39. SARIFAKIOĞLU A. B., YILDIRIM GÜZELANT A., ALPSOY Ş., TOPÇU B., ÜNSAL C., ŞAHİN N., Is there a new finding added to the fibromyalgia syndrome?, Northern Clinics of Istanbul, vol. 1, pp. 6-12, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
40. Oran M., E. G., M. R., Y. M., Y. O., A. M., T. K., T. B., Association of colon adenomas and skin tags: coincidence or coexistence?, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 18, pp. 1073-1077, 2014.
Özgün Makale SCI
41. Alpsoy S., A. A., E. G., A. D. C., T. B., G. S., K. S., K. M., Atherosclerosis, Some Serum İnflammatory Markers In Psoriasis, G Ital Dermatol Venereol., vol. 149, pp. 167-175, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
42. Erfan G., M. R., O. M., Y. M. E., G. H., K. S., T. B., Caga Strain of Helicobacter Pylori in Recurrent Aphtous Somatitis Patients Without Dyspeptic Symptoms: Response to Eradication Therapy, Acta Medica Mediterranea, vol. 30, pp. 285-289, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
43. Cellik-Guzel E., B. E., G. S., E. H. E., A. A., T. B., K. V., Can low brain-derived neurotrophic factor levels be a marker of the presence of depression in obese women?, Neuropsychiatric Disease and Treatment, pp. 2079-2086, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
44. DEMİRKOL M., TOPÇU B., DONMA O., DONMA M. M., Effect of Use of Mobile Phone And Electronic Devices in The Childhood And Adolescence on Body Mass Index And Sleep Time As Well As Fast-Food Consumption And Physical Activity, Int J Basic Clin Med, vol. 2, pp. 113-117, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
45. Topçu B., Ü. C., G. C., A. S., Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi, Int J Basic Clin Med, vol. 2, pp. 24-31, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
46. ALPSOY Ş., AKYÜZ A., MUTLU L. C., ORAN M., AKKOYUN D. Ç., TOPÇU B., değirmenci h., Serum fetuin-A levels are associated with carotid intima media thickness in patients with normotensive chronic obstructive pulmonary disease, Cardiology Journal, 2014.
Özgün Makale Medline, Index Copernicus
47. MUTLU L. C., ALTIN R., GÜNEŞ H., DOĞAN M., ORAN M., KAYA A. D., TOPÇU B., Tekirdağ İlinde 2007-2011 yılları arası Tüberkülozun Mevsimselliği, Int J Basic Clin Med, vol. 2, pp. 108-112, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
48. Aydin M., N. B., D. M. M., T. F., K. V., K. E., T. B., G. A., The effect of obesity and dietary habits on mean platelet volume and other platelet indices, Journal of Pediatric Biochemistry, vol. 4, pp. 167-170, 2014.
Özgün Makale
49. TÜLÜBAŞ F., METE R., ÖZNUR M., TOPÇU B., THE ROLE OF ADIPOCYTOKINES IN COLON CANCER AND ADENOMAS / ULOGA ADIPOCITOKINA U KANCERU I ADENOMIMA DEBELOG CREVA, Journal of Medical Biochemistry, vol. 33, pp. 135-142, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
50. Uygur R., Ç. V., T. B., A. S., A. O. A., Anatomi Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, International Journal of Basic and Clinical Medicine, vol. 1, pp. 94-106, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
51. ALPSOY Ş., AKTAŞ C., UYGUR R., TOPÇU B., KANTER M., ERBOĞA M., Antioxidant and anti-apoptotic effects of onion (Allium cepa) extract on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats, Journal of Applied Toxicology, vol. 33, pp. 202-208, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
52. Mete R., O. M., A. S., G. H., T. F., T. C., T. B., A. M., Y. O., Carotid intima-media thickness and serum paraoxonase-1 activity in patients with Helicobacter pylori, European Rewiev for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 17, pp. 2884-2889, 2013.
Özgün Makale SCI
53. NALBANTOĞLU B., YAZICI C. M., NALBANTOĞLU A., GÜZEL S., TOPÇU B., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., burcu ö., MİNTAŞ N. E., Copeptin as a Novel Biomarker in Nocturnal Enuresis, Urulogy, vol. 82, 2013.
Özgün Makale Medline, Scopus
54. Horozoğlu F., Y. A., M. A., T. B., N. A. F., K. K., Çift-Boyama Yöntemi Kullanılarak 23-Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Vitrektomi ile Epiretinal Membran Cerrahisi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol. 32, pp. 739-744, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
55. ÜNSAL C., ORAN M., hande t., ALPSOY Ş., sema y., arslan m., TOPÇU B., osman k., kurt e., Detection of subclinical atherosclerosis and diastolic dysfunction in patients with schizophrenia, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 9, pp. 1531-1537, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
56. Alpsoy Ş., O. M., T. B., A. A., A. D. Ç., D. H., Effect of lifestyle modifications on diastolic functions and aortic stiffness in prehypertensive subject: a prospective cohort study, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, vol. 13, pp. 446-451, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
57. Alpsoy S., A. A., A. D. C., N. B., T. B., T. F., D. M., D. M. M., Is Overweight a Risk of Early Atherosclerosis in Childhood?, Angiology, 2013.
Özgün Makale SCI
58. Yıldız Z. D., T. F., G. A., M. R., Ö. M., T. B., Kolon Kanserli Hastalarda Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitesi, Türk Biyokimya Dergisi, vol. 38, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
59. ÜNSAL C., ORAN M., ALBAYRAK Y., AKTAŞ C., ERBOĞA M., TOPÇU B., UYGUR R., TÜLÜBAŞ F., Neuroprotective effect of ebselen against intracerebroventricular streptozotocin-induced neuronal apoptosis and oxidative stress in rats, Toxicology and Indusrial Health, 2013.
Özgün Makale SSCI
60. Aydın M., N. B., D. M. M., T. F., K. V., K. E., T. B., G. A., Obezite ve Beslenme Alışkanlığının Ortalama Trombosit Hacmi ve Diğer Trombosit İndekslerine Etkisi, Türk Biyokimya Dergisi, vol. 38, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
61. Uygur R., A. C., T. F., U. E., K. M., E. M., C. V., T. B., O. O. A., Protective effects of fish omega-3 fatty acids on doxorubicin-induced testicular apoptosis and oxidative damage in rats, Andrologia, 2013.
Özgün Makale SCI
62. METE R., ORAN M., TOPÇU B., ÖZNUR M., ŞEBER E. S., asuman g., YETİŞYİĞİT T., Protective effects of onion (Allium cepa) extract against doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats, Toxicology and Industrial Health, 2013.
Özgün Makale SSCI
63. ALPSOY Ş., UYGUR R., AKTAŞ C., TOPÇU B., KANTER M., ERBOĞA M., The effects of onion (Allium cepa) extract on doxorubicin-induced apoptosis in aortic endothelial cells, Journal of Applied Toxicology, vol. 33, pp. 364-369, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
64. KULAÇ M., AKTAŞ C., TÜLÜBAŞ F., UYGUR R., KANTER M., ERBOĞA M., ÇEBER M., TOPÇU B., The effects of topical treatment with curcumin on burn wound healing in rats, Journal of Molecular Histology, vol. 44, pp. 83-90, 2013.
Özgün Makale SSCI
65. TOPKAYA A. E., G. H., G. A., T. T., M. F. Z. ., B. G., T. B., A. F., The Relation of Methicillin-Resistance to Growth Time in Staphylococci, Acta Medica Mediterranea, vol. 29, pp. 693-696, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
66. Tulubas F., M. R., O. M., T. B., The Role of Adipocytokines in Colon Cancer And Adenomas, Journal of Medical Biochemistry, vol. 32, pp. 1-8, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
67. Horozoğlu F., M. G., S. Ö., P. D., T. C. S., G. T., K. K. H., T. B., Y. A., Intravitreal tigecycline treatment in experimental Acinetobacter baumannii endophthalmitis, Journal of Chemotherapy, vol. 24, pp. 101-106, 2012.
Özgün Makale SCI
68. YAZICI C. M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DOĞAN Ç., Prevalence of nocturnal enuresis and associated factors in schoolchildren in Western Turkey, The Canadian Journal of Urology, vol. 19, pp. 6383-6388, 2012.
Özgün Makale Medline, Clinical Medicine
69. AKAR E., TOPÇU B., An Examination of the Factors Influencing Consumers´ Attitudes Toward Social Media Marketing, Journal of Internet Commerce, vol. 10, pp. 35-67, 2011.
Özgün Makale CSA, EBSCOhost Online Research Databases, INSPEC, JournalSeek, OCLC ArticleFirst & Electronic Collections Online, ProQuest PAIS International and SwetsWise All Titles
70. Topçu B., D. S., Evli Çiftlerin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, Physical Sciences, vol. 6, pp. 91-102, 2011.
Özgün Makale EBSCO, ASC
71. TOPÇU B., yüksel b., Siyasal Pazarlama Faktörlerinin Seçmen Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: Afyonkarahisar İl Merkezinde Bir Uygulama, e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, vol. 6, pp. 400-421, 2011.
Özgün Makale Ebsco, ASC
72. Yörük D., D. S., T. B., Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzı ve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler, Ege Akademik Bakış, vol. 11, pp. 1391-1397, 2011.
Özgün Makale EconLit, ULAKBİM, Director of Open Access Journals, EBSCO Publishing, Scientific Commons, WorldWideScience, ProQuest, ASOS Index, RePEc
73. Topçu B., Y. M., Covariance Functions and Some Relations of Dependence, Bulletin os Statistics and Economics, vol. 3, pp. 14-32, 2009.
Özgün Makale BDT, Zentralblatt MATH, MathSciNet, ISI, IndexCopernicus
74. Yılmaz M., T. B., Stochastic inequalities for weighted sum of two random variables independently and identically distributed as exponential, Statistical and Probability Letters, vol. 78, pp. 3152-3158, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
75. Yılmaz M., T. B., Some Comments on Solving Probabilistic Constrained Stochastic Programming Problems, Selcuk Journal of Applied Mathematics, vol. 9, pp. 29-44, 2008.
Özgün Makale Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews and TUBITAK-ULAKBIM.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERFAN G., ORAN M., METE R., GÜNEŞ H., YANIK M. E., ALBAYRAK H., TAŞOLAR M. K., AYDIN M., TOPÇU B., KULAÇ M., Helicobacter Pylori Pozitif Alopesi Areata ve Vitiligo Cag-A İlişkisi, Abant Medical Journal, cilt 4, ss. 366-370, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. AKYÜZ A., ALPSOY Ş., AKKOYUN D. Ç., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., burcu ö., DONMA M. M., Endothelial dysfunction in children withlow birth weight, born at term, Gaziantep Medical Journal, cilt 20, ss. 10-14, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Mete R., A. M., T. F., O. M., T. B. C., T. B., G. A., A. H., Kolon polipli hastalarda hastalığın patogenezinde adenozin deaminaz, ksantin oksidaz, ürik asit ve nitrik oksit metabolizması, Dicle Tıp Dergisi, cilt 40, ss. 90-94, 2014.
Özgün Makale DOAJ, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline
4. Akkoyun D., A. A., A. Ş., Ş. Ü., ., Sağlık Çalışanlarında Gece Nöbetinin Sağ Kalp Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Koşuyolu Kalp Dergisi, cilt 17, ss. 172-175, 2014.
Özgün Makale
5. METE R., ORAN M., GÜNEŞ H., YILDIRIM O., TOPÇU B., ÖZNUR M., KOÇ T., GELİNCİK İ., Tekirdağ Bölgesinde Helicobacter pylori prevalansı ve patolojik parametrelerin çok yönlü analizi: Literatürle ile Güncelleme, Genel Tıp Dergisi, cilt 24, ss. 1-6, 2014.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini,EBSCOhost,Index Copernicus,DOAJ
6. Alpsoy Ş., A. A., A. D. Ç., N. B., T. B., D. H., Ö. B., D. M. M., Çocuklarda Kilo Fazlalığının Kalp Fonksiyonlarına Etkisi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt 41, ss. 714-723, 2013.
Özgün Makale Index Medicus, EMBASE (Excerpta Medica), Index Copernicus ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini
7. Topçu B., S. S., D. P., G. C., Akademisyenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 2, ss. 15-19, 2013.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı, Pleksus-Türk Medline
8. Tülübaş F., G. A., D. M. M., N. B., T. B., M. Z. D., Astma ve Alerjik Rinitli Çocuklarda Total lgE, C-Reaktif Protein ve Kan Sayım Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Dicle Tıp Dergisi, cilt 40, ss. 57-61, 2013.
Özgün Makale DOAJ, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline
9. Alpsoy Ş., A. A., A. D. Ç., N. B., T. B., D. H., D. M. M., Effect of Obesity on Left Ventricular Diastolic Function in Children, Koşuyolu Kalp Dergisi, cilt 16, ss. 220-228, 2013.
Özgün Makale DOAJ, Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM (Türk Tıp Dizini) ve Türk Medline
10. ALPSOY Ş., AKYÜZ A., AKKOYUN D. Ç., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., değirmenci h., burcu ö., DONMA M. M., Effect of overweight on cardiac function in children, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt 41, ss. 714-723, 2013.
Özgün Makale Pub Med, scopus, embase, EBSCO, index copernicus, Türkiye atıf dizini
11. Alpsoy Ş., A. A., O. M., Y. R., A. D. Ç., T. B., D. H., Effects of hemodialysis on the left and right heart functions in patients with end-stage renal disease, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 114-123, 2013.
Özgün Makale
12. Alpsoy Ş., O. M., M. R., A. A., A. D. Ç., T. B., D. H., Helikobakter pilori pozitif bireylerde endotel disfonksi serum CRP ve B12 vitamin düzeyleri arasındaki ilişki, Genel Tıp Dergisi, cilt 23, ss. 81-86, 2013.
Özgün Makale
13. Arı E., T. B., İlköğretim 6-7 ve 8. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematik Dersinde İstatistik ve Olasılık Konusuna Karşı Tutumlarının Sınıf Düzeyi Bakımından Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar İli Örneği, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 6, ss. 87-98, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. Alpsoy Ş., A. A., A. D. Ç., O. M., M. L. C., T. B., D. H., Y. B., Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Fonksiyonlarının ve Pulmoner Arter Basıncının Sağ ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Koşuyolu Kalp Dergisi, cilt 16, ss. 205-213, 2013.
Özgün Makale DOAJ, Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM (Türk Tıp Dizini) ve Türk Medline
15. Güneş H., D. M. M., N. B., A. M., K. A. D., T. B., Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama HAstanesine başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç durumları, Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt 35, ss. 1-8, 2013.
Özgün Makale Türk Tıp Dizini, Odis, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, Chemical Abstracts Service
16. Yıldırım M. K., Y. T., T. B., Elektronik İhale (e-ihale) ve Kamu Kurumları Yapım (İnşaat) İhalelerinde Uygulanması, Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt 8, ss. 27-50, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. DÜNDAR S., YAPICI Ş., TOPÇU B., Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 28, ss. 171-186, 2008.
Özgün Makale EBSCO, tübitak ulakbim, asos, index copernicus
18. Yılmaz M., T. B., Konveks Sıralı Aile Üzerinde İki Boyutlu Artan (Azalan) Bozulma Oranı KAvramları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 447-458, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILMAZ M., nihal p., TOPÇU B., Chaos, Complexity and Leadership 2013, Bölüm: Reliability Properties of Systems with Three Dependent Components, Yayın Yeri: Springer, Editör: Erçetin Şefika Şule, Banerjee Santo, 2015.
Bilimsel Kitap
2. IŞIK A., abdulhamit g., TOPÇU B., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: The Philippine Health Care Delivery Systen and Health Expenditure, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Copur Zeynep, 2015.
Bilimsel Kitap
3. şeker f., ÇETİN M., TOPÇU B., ŞEREN G. Y., Regional Economic Integration and the Global Financal System, Bölüm: Relationships between Financial Development, Trade Openness, and Economic Growth: Emprical Evidence for Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Sorhun Engin, 2015.
Bilimsel Kitap
4. ÇETİN M., GÜNAYDIN D., CAVLAK H., TOPÇU B., Regional Economic Integration and the Global Financal System, Bölüm: Unemployment and its Impact on Economic Growth in the European Union: An Evidence from Panel Data Analysis, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Sorhun Engin, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ELİTAŞ C., TOPÇU B., Muhasebede İstatistik Kullanımı, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TOPÇU B., vatan v., BEKÇİ M., YILMAZ M., The Anxiety Levels of Anesthetized and Unanesthetized Patients Before Gastroscopy, 1. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017) (09.11.2017-11.11.2017).
Özet bildiri
2. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DONMA O., Evaluation of the insulin sensitivity indices in accordance with the cut off points in morbid obese boys, Türk Pediatri Kurumu Pratikte Güncellemeler Sempozyumu&1st Congress of the European Young Paediatricians´Association (04.12.2015-06.12.2015).
Poster
3. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DONMA O., Gender difference in association with insulin levels and parental body mass index in underweight children, Türk Pediatri Kurumu Pratikte Güncellemeler Sempozyumu&1st Congress of the European Young Paediatricians´Association (04.12.2015-06.12.2015).
Poster
4. TOPÇU B., GAZELOĞLU C., YILMAZ M., Akademisyenlerin Çevreye Karşı Olan Tutumlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi, 9. Uluslar arası İstatistik Kongresi (28.10.2015-01.11.2015).
Özet bildiri
5. YILMAZ M., BEKÇİ M., TOPÇU B., İki-Bağımlı-Bileşenli Kararlı Yedeğe Anahtarlama İle Geçiş Yapan Sistemin Güvenirlik Özellikleri, 9. Uluslararasu İstatistik Kongresi (28.10.2015-01.11.2015).
Özet bildiri
6. betül b., neslihan a., BİLİR B., TOPÇU B., KARA S. P., baykız d., AYDIN M., Association of neutrophil to lymphocyte ratio with different glucose metabolism status, 17th European Congress of Endocrinollogy (16.05.2015-20.05.2015).
Özet bildiri
7. n s. a., BİLİR B., Bilir B., TOPÇU B., AYDIN M., Neutrophil to Lymphocyte Ratio as an Inflammatory Marker in Obesity, 17th European Congress of Endocrinollogy (16.05.2015-20.05.2015).
Özet bildiri
8. AKKOYUN D. Ç., DOĞAN M., ERBOĞA M., AKTAŞ C., ÇAĞLAR V., UYGUR R., TOPÇU B., YILMAZ A., GÜREL A., Examination of the Protective Effect of Quercetin on Heart Damage in Experimental Sepsis Model for Rats, 30th Turkish Cardiology Congress with International Participation (23.10.2014-26.10.2014).
Tam metin bildiri
9. Topcu B., S. S., G. C., T. H., Ö. R., Examining the Workers’ Productivity at Textile Enterprises in Afyonkarahisar City via Structural Equation Modeling, 9th International Statistics Day Symposium (10.05.2014-14.05.2014).
Özet bildiri
10. Yıldırım M. K., T. B., Elektronik İhale (e-ihale) ve Kamu Kurumları Yapım (inşaat) İhalelerinde Uygulanması, 9th International Conference on Knowledge, Economy&Management Proceeding (23.06.2011-25.06.2011).
Özet bildiri
11. Alpsoy S., A. C., U. R., T. B., K. M., E. M., K. O., G. A., Anti-apoptotic Effects of Onion (Allium cepa) Extract on Doxorubicin-induced Cardiotoxicity in Rats, TURKISH-FEPS Physıology Congress.
Poster
12. Uygur R., A. C., T. F., A. S., T. B., Ö. O. A., Cardioprotective effects of fish omega-3 fatty acids on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats, IV. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA).
Özet bildiri
13. Alpsoy Ş., A. A., A. D. Ç., N. B., T. B., D. M. M., D. H., E. K., Effect of Obesity on Endothelial Function and Subclinical Atherosclerosis in Children, 29th Turkish Cardiology Congress.
Poster
14. Mete R., A. M., T. F., O. M., T. B. C., T. B., G. A., A. H., Kolon Polipli Hastalarda Hastalığın Patogenezinde Adenozin Deaminaz, Ksantin Oksidaz, Ürik Asit ve NO Metabolizmasının Değerlendirilmesi, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab Expo 2013.
Özet bildiri
15. Akyüz A., A. Ş., A. D. Ç., N. B., T. B., Ö. B., D. M. M., Low Birth Weight is a Risk for Early Atherosclerosis in Childhood, 29th Turkish Cardiology Congress.
Poster
16. Oran M., M. R., T. B., Ö. M., Ş. E., G. A., Y. T., Onion (Allium Cepa) Extract protects Against Doxorubicin-Induced Hepatotoxicity in Rats, 1st Nema Congress.
Özet bildiri
17. Uygur R., A. C., T. F., U. E., K. M., E. M., Ç. V., T. B., Özen O. A., Protective effects of fish omega-3 fatty acids on doxorubicin-induced testicular apoptosis and oxidative damage in rats, IV. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA).
Özet bildiri
18. Alpsoy S., U. R., A. C., T. B., K. M., E. M., K. O., G. A., Protective Effects of Onion (Allium cepa) Extract on Doxorubicin-induced Aortic Endothelial Dysfunction, TURKISH-FEPS Physıology Congress.
Poster
19. Alpsoy Ş., A. A., A. D. Ç., O. M., M. L. C., T. B., D. H., Y. B., The Effect of Respiratory and Pulmonary Artery Pressure on Right and Left Venticular Diastolic Function, 29th Turkish Cardiology Congress.
Özet bildiri
20. Kulac M., A. C., T. F., U. R., K. M., E. M., C. M., T. B., O. O. A., The effects of Topical Treatment with Curcumin on Burn Wound Healing in Rats, 21st EADV Congress.
Özet bildiri
21. Baç A., Y. Y., Y. T., T. B., Üniversite Hastanesi ve Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunun (Memnuniyet) Belirlenmesi: Tekirdağ İli Örneği, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics (ICEOS-2012).
Özet bildiri
22. Dündar S., T. B., Ş. T., Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Memnuniyetlerinin ve Yaşam Memnuniyetinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research.
Özet bildiri
23. Topçu B., S. S., A. Ş., A. A., Y. M., G. C., Yapısal Eşitlik Model Analizi: Prehipertansif Bireylerde, Antropometrik Biyokimyasal ve Ekokardiyografi Parametreler Üzerine Bir Uygulama, 8. Uluslararası İstatistik Kongresi.
Özet bildiri
24. Topçu B., S. S., G. C., Yaşam Kalitesinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama, Uluslar arası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi.
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KARA S. P., YILDIZ T., TOPÇU B., METE R., Tekirdağ da Akılcı Olmayan İlaç Kullanımının Farkında mıyız?, 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (11.10.2017-15.10.2017).
Özet bildiri
2. METE R., VATAN V., COŞKUNKAN U., YILDIZ T., TOPÇU B., Malignite Öntanısı İle Total Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Kolonoskopik Tanı İle Pataloji Sonuçlarının Karşılaştırılması, 33. ULUSAL GASTROENTERELOJİ HAFTASI (22.11.2016-27.11.2016).
Poster
3. EREN TOPKAYA A., gümüş a., MUTLU R., TURAN B. C., TURAN F., TOPÇU B., GÜNEŞ H., Kan Kültürü Pozitif: Etken mi? Kontaminant mı?, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18.11.2015-22.11.2015).
Özet bildiri
4. Oran M., E. G., M. R., Y. M., Y. O., A. M., T. M., T. B., Adenomatöz Kolon Polipleri İle Skin Tag İlişkisi, XIV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (24.04.2014-27.04.2014).
Poster
5. Tülübaş F., M. R., Ö. M., T. B., Adipositokinlerin Kolon Kanseri ve Poliplerindeki Rolleri, XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi.
Özet bildiri
6. Yılmaz M., T. B., B. M., Bağımsız İki Rasgele Değişkenin Ağırlıklı Toplamı İçin Stokastik Eşitsizlikler, 5. İstatistik Kongresi.
Özet bildiri
7. Mete R., O. M., A. S., G. H., T. F., A. M., T. C., T. B., Carotid intima-media thickness and serum paraoxonase-1 activity in patients with Helicobacter pylori, 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası.
Poster
8. Erboğa M., A. C., K. Ö., U. R., Ç. V., T. B. C., T. B., E. Z. F., G. A., Ö. O. A., Deneysel Olarak Oluşturulan Testiküler İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Timokinon’un Koruyucu Etkisinin Apoptotik, Proliferatif ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi, 15. Ulusal Anatomi Kongresi.
Özet bildiri
9. Ünsal C., T. B., A. S., O. K., B. K., A. R., Depresyona Eşlik Eden Huzursuz Bacaklar Sendromunda Bupropiyon’nun Etkinliği, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi.
Poster
10. Tülübaş F., G. A., O. M., T. B., Ç. V., U. E., Doksorubisinin Neden Olduğu Sıçan Hepatotoksisite ve Nefrotoksisitesine Karşı Omega-3 Yağ Asitlerinin Koruyucu Etkisi, XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi.
Özet bildiri
11. Topçu B., D. S., Evli Çiftlerin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.
Özet bildiri
12. Güneş H., G. D., T. B., K. A. D., Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Echerichia coli ve Klebsiella spp. Suşlarında Aminoglikozid Grubu Antimikrobiyallere Duyarlılığın Değerlendirilmesi, 10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri.
Poster
13. Bekçi M., T. B., İki Boyutlu Dağılımların Bağımlılık Yapısı, İstatistik Günleri 2006 Sempozyumu.
Özet bildiri
14. Yıldız Z. D., T. F., G. A., M. R., Ö. M., T. B., Kolon Kanserli Hastalarda Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitesi, XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi.
Özet bildiri
15. Topçu B., Y. M., T. Y., Kovaryans Fonksiyonları, İlişkileri ve Bağımlılık Kavramları, İstatistik Günleri 2002 Sempozyumu.
Özet bildiri
16. Topçu B., Y. M., Kuantil Kovaryans (Q-Kovaryans), 6. İstatistik Günleri Sempozyumu.
Özet bildiri
17. Aydın M., N. B., D. M. M., T. F., K. V., K. E., T. B., G. A., Obezite ve Beslenme Alışkanlığının Ortalama Trombosit Hacmi ve Diğer Trombosit İndekslerine Etkisi, XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi.
Özet bildiri
18. Dündar S., Y. Ş., T. B., Öğrencilerin Kişilik Özellikleri İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi.
Özet bildiri
19. Alpsoy Ş., O. M., T. B., A. D. Ç., A. A., D. H., Prehipertansif bireylerde yaşam şekli değişikliğinin diastolik fonksiyonlar ve aort sertliğine etkisi, XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
Poster
20. Topkaya A. E., G. H., G. A., T. T., M. F., B. G., T. B., A. F., Stafilokoklarda Metisilin Direnci İle Üreme Süresinin İlişkisi, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi.
Özet bildiri
21. Mutlu L. C., A. R., G. H., D. M., O. M., I. S., S. G., K. A. D., T. B., Tekirdağ’da 2007-2011 Yılları Arası Tüberkülozun Mevsimselliği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi.
Poster
22. Yazıcı C. M., N. B., T. B., T. P., D. Ç., Tekirdağ İl Sınırlarında Nokturnal Enürez Prevalansı ve Sosyodemografik Özellikleri, 11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi.
Poster
23. Arı E., T. B., The Evaluation of The Attitudes of The Students In The 6.-7.And 8. Grades Towards Statistics And Probability In Mathematics In Terms Of The Classroom Level : The City Of Afyonkarahisar Case, IV. Eğitim Araştırmaları Kongresi.
Özet bildiri
24. Yılmaz M., T. B., A. F., T. Y., Yoğunlaşma ve Seyrelme (Genleşme) Fonksiyonları, İstatistik Günleri 2002 Sempozyumu.
Özet bildiri
25. Yaman R., U. E., Ö. H., E. N., E. M., Ç. K., E. E., T. B., Yüksek Ekstra-Korporal Akımın Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi.
Özet bildiri
Editörlükler
1. International Journal of Basic & Clinical Medicine (IJBCM), Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yrd. Editör (18.06.2014-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. The Journal of Breast Health, Yayın Yeri: AVES (01.06.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİM TR Index ve Türkiye Atıf Dizini
3. Namık Kemal Medical Journal, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
4. Namık Kemal Tıp Dergisi, Yayın Yeri: Dijital yayın, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. European Journal of Breast Health (Eur J Breast Health), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Thomson Reuters
2. Andrologia, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Scientific Research and Essays, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. New World Science Academy, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi EBSCO
5. İstatistik Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
6. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
7. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
8. The Journal of Breast Health, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİM TR Index ve Türkiye Atıf Dizini
9. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
11. Sakarya ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Dergi Park Akademik, crossref
12. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi ASOS, EBSCO
Ulusal Projeler
1. Laboratory Indices in Late Childhood Obesity, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.03.2016-06.09.2016.
2. Deneysel Olarak Oluşturulan Testiküler İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Urtica diocina´nın Koruyucu Etkisinin Apoptotik ve Proliferatif Olarak İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 16.11.2014-15.12.2015.
3. The Importance of Erythrocyte Parameters in Obese Children, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.04.2014-16.06.2015.
4. Obes Çocuklarda Endotel Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 19.12.2013-14.07.2015.
5. Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Ovarian Hiperstimülasyon Sendromunda (OHSS) Kalsiyum Dobesilatın Vasküler Endoteliyal Büyüme Faktörü (VEGF) Ekspresyonu Üzerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.10.2013-15.10.2014.
6. Sıçanlarda Doksorubisinin Sebep Olduğu Kardiyotoksisitede Omega-3 Yağ Asitlerinin Kardiyoprotektif Etkileri, BAP, Yönetici.
7. Siyasal Pazarlama Faktörlerinin Seçmen Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İl Merkezinde Bir Uygulama, BAP, Araştırmacı.
8. Muhasebe Denetimi Açısından Hileli Vergi Beyanlarının Benford Kanununa Uyumululuğu: Afyonkarahisar İli Uygulaması, BAP, Araştırmacı.
Sanatsal Faaliyetler
1. International Conference on Computational and Statistical Methods in AppliedSciences (COSTAS 2017), 09.11.2017-11.11.2017.
Özgün
2. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk İstatistik Derneği-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28.10.2015-01.11.2015.
Özgün
3. Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Konulu Çalıştay, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Üniversitesi, 20.05.2014-21.05.2014.
4. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Proje Günleri, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, 15.05.2014-16.05.2014.
5. IX. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Selçuk Üniversitesi, 10.05.2014-14.05.2014.
6. IX. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Selçuk Üniversitesi, 10.05.2014-14.05.2014.
7. TR21 Trakya Bölge Planı (2014-2023) Özel İhtisas Komisyonları, Kamusal Hizmetlerin Geliştirilmesi komisyonu”, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Trakya Kalkınma Ajansı, 15.02.2013-15.03.2013.
8. I. Nörolojik Bilimler Toplantısı, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 28.02.2012-28.02.2012.
9. Rumeli Buluşması-I Sağlıkta Yeni Yönelimler Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, 10.03.2011-12.03.2011.
10. 7. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, Yer:Afyonkarahisar, Düzenleyenler:Afyon Kocatepe Üniversitesi, 15.05.2010-16.05.2010.
11. 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu (İAS’2010), Yer:Ankara, Düzenleyenler:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 06.05.2010-07.05.2010.
12. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Ankara Üniversitesi, 24.05.2006-27.05.2006.
Üyelikler
Türk İstatistik Derneği, Üye, 1998-.